Wanneer ik aanschuif, zijn er vaak al ideeën over hoe het afscheid er ongeveer uit moet zien. Vanuit deze opzet praten we verder. We zoeken de kern van de persoon, van het verhaal dat we willen vertellen. We proberen met elkaar de juiste en passende sfeer voor het afscheid te vinden. Met wat jullie mij vertellen kan het levensverhaal geschreven worden en, als nodig, ook de tekst voor een gedachtenisprentje.

Samen bepalen we de verschillende invalshoeken, om een mooi en compleet beeld neer te kunnen zetten. Soms is het moeilijk om in woorden te vangen wat je zeggen wilt. Muziek kan een prachtig alternatief bieden, het kan helpen om de emotie van dat moment te verwoorden. Boven alles kan het meehelpen de bijzondere sfeer neer te zetten die we voor het afscheid wensen.

Naast de muziek kijken we ook naar de eventuele wens om foto’s en/of filmbeelden te laten zien. Als het nodig is kan ik deze beeldpresentatie voor jullie samenstellen, in een eenvoudige uitvoering maar ook in een meer bijzondere variant. Verder kijken we naar passende rituelen, of handelingen met een symbolische waarde.

Zo groeit het draaiboek van het afscheid, waarin we alle onderdelen op een rijtje zetten. Bij voorkeur vergelijken we vooraf ook alle teksten, om te voorkomen dat er een overlap ontstaat in de verhalen van de sprekers. Ik kan voor hen ook als back-up optreden, mocht het nodig zijn. Natuurlijk wordt de benodigde muziek en/of de beeldpresentatie door mij tijdig op de locatie aangeleverd en vooraf getest.

Op de dag van de uitvaart zorg ik samen met de uitvaartverzorger dat alles loopt zoals we met elkaar afgesproken hebben. In alle rust, zodat jullie op een goede manier de volgende stap kunnen zetten, de stap van het afscheid.

Tot slot, m.b.t. uw PRIVACY en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) het volgende: ik help u bij het vormgeven van het afscheid en zal de dienst voorgaan. Wat betreft de persoonlijke gegevens en het beeldmateriaal welke u in dat verband met mij deelt, deze worden enkel gebruikt om een passend afscheid te kunnen voorbereiden. Alleen als het voor de uitvoering van het afscheid nodig is, wordt er informatie gedeeld met derden zoals de uitvaartverzorger, de drukkerij, het crematorium of anderen die bij de uitvoering betrokken zijn. Ik werk met een papierversnipperaar, de geluidsopname van ons gesprek wordt na de dienst gewist, ik bewaar de digitale tekst van de dienst op een beveiligde harde schijf en daarop bewaar ik ook een door mij vervaardigde fotopresentatie, twee jaar als back-up voor u, uiteraard geanonimiseerd. Na deze termijn worden ze gewist. Indien u wilt dat ik iets al eerder verwijder, dan doe ik dat natuurlijk. Mocht u verder nog vragen hebben over hoe ik met uw privacy omga dan kunt u altijd contact met mij opnemen.